talasalitaan (talasalitaan) wrote,

talasalitaan 3rd term

Guys last talasalitaan na EVER for third yr! thanks so much and good luck! <3

3rd Term Talasalitaan - 50 na salita

 • Sinasaliwan (pd) – Sinasabayan
 • Mangilak (pd) – manghingi
 • Marilag (pu) – maganda
 • Kararangyaan (png) – luho
 • Nakasaksi (pd) – nakakita
 • Mataginting (pd) napakatunog
 • Kagawad (png) – miyembro ng lipon
 • Makasasalungat (pd) – makakalaban
 • Naggigitgitan (pd) – nagsisiksikan
 • Supling (png) usbong ng halaman/murang sanga; anak
 • Tikas (png) – hugis; anyo o kalagayan at tinig ng katawan ng isang tao
 • Kalo (png) – kasangkapang may gulong at kanal sa kabilugan na dinaraanan ng lubid o kawad ng panghila sa itinataas o ibinabaang karga.
 • Relikya (png) – anumang natitirang alaalang lumipas; natitirang bahagi o piraso
 • Silakbong (png) – pag-aalimpuyo at pagligid ng maraming alikabog
 • Isuplong (pd) – ipagharap ng sakdal o sumbong; malakas na buga ng apoy
 • Batikan (pd) – patakan, bahiran
 • Kaimbihan (png) – kasamaan, masama na pag-uugali; kahamakan
 • Tungyayaw (png) – malaswang o masasamang salitang nabubukas sa bibig o nauusal kapag nagagalit ang sinuman.
 • Hampas-lupa (pu) – walang hanapbuhay, (png) taong tamad at walang hanapbuhay, palaboy
 • Mag-aabuloy (pd) – tutulong, magbibigay ng kontribusyon
 • Humihikbing (pd) – umiiyak
 • Bantulot (pu) – alinlangan
 • Napakislot (pd) – gumalaw na pabigla-bigla
 • Karosa (png) – kotseng may mga palamuti
 • Nasambit (pd) – nabigkas
 • Tungyayaw (png) – pagmumura
 • Kitil (pu) – patay
 • Kabigha-bighaning (png) – hikayat
 • Tulisan (png) – bandido
 • Umuukilkil (pd) – umuusisa
 • Malumanay (pu) – dahan-dahang magsalita at kumilos
 • Patiyad (pu/pa) – tayo o lakad na ang mga daliri ng paa ay sumasayad
 • Matwasay (pu) – tahimik, payapa
 • Mahinay (pu) – mabagal
 • Namamangha (pd) – nagugulat, nagtataka
 • Nabinat (pd) – nagkaroon ng sakit na pagaling na ngunit lumala dahil sa pagkilos
 • Pagpapatiwakal (png) – kusang pagtikil sa sarili, nagpakamatay
 • Yungib (png) – lungga, kuweba
 • Sawimpalad (png) – bigo
 • Karatig (pu) – katabi
 • Gusgos (pu) – marami at punit-punit na damit; marumi at mailbag
 • Yamot (pu) – inis, inip
 • Kurap (png) – pikit
 • Pisi (png) – tali/panali
 • Tuod (png) – puno ng kahoy na naiwan sa pagputol
 • Pag-alipusta (png) – pagkahamak
 • Kutob (png) – kaba
 • Namumuhi (pd) – nasusuklam; lubos na nagagalit
 • Tigmak (pu) – punong-puno
 • Post a new comment

  Error

  default userpic
 • 8 comments