?

Log in

No account? Create an account
talasalitaan [entries|archive|friends|userinfo]
talasalitaan

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

yaman ng wika [Sep. 12th, 2007|02:14 pm]
talasalitaan
10 words only, guys! good luck :):)

1. Katigan - sang-ayunan, kampihan
2. Pangangamkam - pagkuha
3. Masinsinan - seryosong pag-uusap
4. Pang-uuyam - paglait
5. Sagrado - banal
6. Hinawan - nilinis
7. Pitagan - paggalang
8.Tumangkilik - nag-aruga
9. Tinalunton - sinundan
10. Mauulinigan - Maririnig
Link15 comments|Leave a comment

Mga Dapat Pag-aralan para sa Unang Yunit na Pahsusulit sa Filipino IV [Jul. 24th, 2007|03:47 pm]
talasalitaan
1. Mga Dulog at teoryang pampanitikan
a. Pagtukoy sa inilalarawang teorya o dulog
b. Pagtukoy sa ginamit na teorya o dulog

2. Panunuring Pangkatauhan kay Jose Rizal
a. Pangunahing impormasyon at paglalarawan

3. Kaantasan ng Wika
a. Pagkilala sa antas na kinabibilangan
b. Pagtatambal ng magkasingkahulugan pero magkaibang antas ng mga salita

4. Paraan ng Pagpapakahulugan
a. Pagtukoy sa paraan ng pagpapakahulugan ipinakikita ng pagngungusap

5. El Filibusterismo: Kabanata I-III
a. Mga tauhan
b. Mahahalagang Pangyayari
c. Mahahalagang detalye
Link21 comments|Leave a comment

talasalitaan 3rd term [Mar. 8th, 2007|08:43 pm]
talasalitaan

Guys last talasalitaan na EVER for third yr! thanks so much and good luck! <3

3rd Term Talasalitaan - 50 na salita

 • Sinasaliwan (pd) – Sinasabayan
 • Mangilak (pd) – manghingi
 • Marilag (pu) – maganda
 • Kararangyaan (png) – luho
 • Nakasaksi (pd) – nakakita
 • Mataginting (pd) napakatunog
 • Kagawad (png) – miyembro ng lipon
 • Makasasalungat (pd) – makakalaban
 • Naggigitgitan (pd) – nagsisiksikan
 • Supling (png) usbong ng halaman/murang sanga; anak
 • Tikas (png) – hugis; anyo o kalagayan at tinig ng katawan ng isang tao
 • Kalo (png) – kasangkapang may gulong at kanal sa kabilugan na dinaraanan ng lubid o kawad ng panghila sa itinataas o ibinabaang karga.
 • Relikya (png) – anumang natitirang alaalang lumipas; natitirang bahagi o piraso
 • Silakbong (png) – pag-aalimpuyo at pagligid ng maraming alikabog
 • Isuplong (pd) – ipagharap ng sakdal o sumbong; malakas na buga ng apoy
 • Batikan (pd) – patakan, bahiran
 • Kaimbihan (png) – kasamaan, masama na pag-uugali; kahamakan
 • Tungyayaw (png) – malaswang o masasamang salitang nabubukas sa bibig o nauusal kapag nagagalit ang sinuman.
 • Hampas-lupa (pu) – walang hanapbuhay, (png) taong tamad at walang hanapbuhay, palaboy
 • Mag-aabuloy (pd) – tutulong, magbibigay ng kontribusyon
 • Humihikbing (pd) – umiiyak
 • Bantulot (pu) – alinlangan
 • Napakislot (pd) – gumalaw na pabigla-bigla
 • Karosa (png) – kotseng may mga palamuti
 • Nasambit (pd) – nabigkas
 • Tungyayaw (png) – pagmumura
 • Kitil (pu) – patay
 • Kabigha-bighaning (png) – hikayat
 • Tulisan (png) – bandido
 • Umuukilkil (pd) – umuusisa
 • Malumanay (pu) – dahan-dahang magsalita at kumilos
 • Patiyad (pu/pa) – tayo o lakad na ang mga daliri ng paa ay sumasayad
 • Matwasay (pu) – tahimik, payapa
 • Mahinay (pu) – mabagal
 • Namamangha (pd) – nagugulat, nagtataka
 • Nabinat (pd) – nagkaroon ng sakit na pagaling na ngunit lumala dahil sa pagkilos
 • Pagpapatiwakal (png) – kusang pagtikil sa sarili, nagpakamatay
 • Yungib (png) – lungga, kuweba
 • Sawimpalad (png) – bigo
 • Karatig (pu) – katabi
 • Gusgos (pu) – marami at punit-punit na damit; marumi at mailbag
 • Yamot (pu) – inis, inip
 • Kurap (png) – pikit
 • Pisi (png) – tali/panali
 • Tuod (png) – puno ng kahoy na naiwan sa pagputol
 • Pag-alipusta (png) – pagkahamak
 • Kutob (png) – kaba
 • Namumuhi (pd) – nasusuklam; lubos na nagagalit
 • Tigmak (pu) – punong-puno
Link8 comments|Leave a comment

TALASALITAAN 2ND TERM-38 words [Dec. 5th, 2006|09:49 pm]
talasalitaan
 • Sabungero (png) - Taong nagpapalaban ng manok
 • Bakas (png) - Marka o tanda
 • Humahangos (pd) - Namamadaling parang pagod na pagod
 • Inaaninaw (pd) - Tinitingnan kung may tao o wala
 • Napalugmok (pd) - Napahiga
 • Balikwas (pd) - Mabilis na pag-upo o pagtayo mula sa paghiga
 • Nanghihilakbot (pu) - Natatakot
 • Pinupugod (pnd) - Sunud-sunod na marami
 • Sunong (pnd) - Dinadala na nakapatong sa ulo
 • Nagpapalaluan (pnd) - Nagyayabang
 • Inilatag (pd) - Ibinaba o inilagay ng palapad
 • Maulinigan (pnd) - Marinig
 • Pagkakanulo (pnd) - Pagtataksil
 • Ginagap (pnd) - Hinawakan nang mahigpit
 • Sinisikil (pnd) - Pinipigilan o hinahadlangan
 • Nanlilibak (pnd) - Nanunuya o iniinsulto
 • Putong (png) - Korona o bulaklak na nakapatong sa ulo
 • Maligoy (pu) - Hindi tiyak o marami pang sinasabi bago tukuyin ang sadya
 • Sumusuray-suray (pd) - Lumalakad na parang tutumba
 • Umuumid (pd) - takot magsalita o kumilos kahit alam ang gagawin
 • Gagapusin (pd) - Itatali
 • Halughugin (pd) - Hahanapin o hahalungkatin 
 • Alingawngaw (png) - Paulit-ulit na ingay
 • Malalagas (pd) - Matatanggal
 • Kabesera (png) - Kapital ng lalawigan o bansa
 • Sisibol (pd) - Tutubo
 • Salok (png) - Pagkuha ng tubig sa balon o gripo
 • Baklad (png) - Bitag na yari sa kawayan at nakatusok sa mababa na ilog o dagat upang makulong ang isdang papasok
 • Palugit (png) - Dagdag ng panahon
 • Nakadaop (pnd) - Nakasayad na pagkakalapit ng dalawang bagay
 • Mapusok (pu) - Mainit ang ulo
 • Pumapasag (pnd) - Gumagalaw (na isda kapag ihinula na)
 • Nakasandig (pd) - Nakasandal
 • Natinag (pd) - Natakot
 • Makubli (pu) - Malalim; malihim
 • Iiling-iling (pd) - Paggalaw ng ulo na nagsasaad ng awaw, hindi
 • Dupikal (png) - Sunud-sunod na tunog ng kampana
 • Nagbuntung-hininga (pnd) - Ang paghinga ng malalim at mahaba

 Legend:
Png.-Pangngalan
Pd.-Pandiwa
Pu.-Pang-uri
Pa.-Pang-abay

Link1 comment|Leave a comment

III-1 monologo sched! [Nov. 15th, 2006|07:34 pm]
talasalitaan

Pangalan

Monologo Number

Arya Herrera

1

Stef Mendiola

2

Vanessa Fausto

3

Leya Castillo

4

Stef Padilla

5

Dana Garcia

6

Tin Bagasin

7

Gianna Banzon

8

Katee de Guzman

9

Corinne Javier

10

Vanessa Banks

11

Dria Bahillo

12

Sam Siquijor

13

Kitkat Narciso

14

Marian Reyes

15

Abi Continuado

16

Louisa Poblete

17

Carmen Santos

18

Carrie Cruz

19

Pammie Dia

20

Rina Santos

21

Cat Ng

22

Mela Bucoy

23

Mireille Pio de Roda

24

Steffi Sales

25

Monina Gangoso

26

Ana Raymundo

27

Geri Camahort

28

Isabella Marcos

29

Vica Ortega

30

Louise Legaspi

31

Saira Nepomuceno

32

Jessica Mastrili

33

Francesca Aguila

34

Monica Yupangco

35

Jelli-ann Magno

36

Mela Orozco

37

Patricia Tagle

38

LinkLeave a comment

sched of filipino talasalitaan-SEPTEMBER TO OCTOBER [Sep. 26th, 2006|09:10 pm]
talasalitaan
FOR SECTION ONE. :)

Pangngalan

 Petsa ng Pagtanghal

Dana Garcia, Jessica Mastrili

09.26.03

Mela Orozco, Marian Reyes

09.27.03

Vica Ortega, Louisa Poblete

09.28.06

Saira Nepomuceno, Sam Siquijor

10.03.06

Kitkat Narciso, Mela Bucoy

10.04.06

Tin Bagasin, Abi Continuado

10.05.06

Carmen Santos, Monica Yupangco

10.10.06

Gianna Banzon, Cat Ng

10.11.06

Monina Gangoso, Isabella Marcos

10.12.06

Corinne Javier, Louise Legaspi

10.13.06

Leya Castillo, Mireille Pio de Roda

10.17.06

Andria Bahillo, Pammie Dia

10.18.06

Carisa Cruz, Katrina De Guzman

10.19.06

Geri Camahort, Stefi Mendiola

10.20.06

Steffi Sales, Rina Santos

10.24.06

Vanessa Banks, Vanessa Fausto

10.25.06

Stefanie Padilla, Ana Raymundo

10.26.06

Arya Herrera, Franny Aguila

10.27.06

Jelli-ann Magno, Tricia Tagle

10.31.06

LinkLeave a comment

COMPLETE TALASALITAAN!! yaaaaaay ;P [Aug. 30th, 2006|04:33 pm]
talasalitaan

Complete talasalitaan na :) these are 30 words all in all. There's a legend at the bottom for those that do not understand the abbreviations. Good luck everyone, study hard!

<3Saira Nepo, III-1 Beadle

 • Dampi (pd.)-Magaang paghawak
 • Namamanata (pd.)-Nagdebosyon
 • Kapanalig (png.)-Kasama, kaisa ng paniniwala
 • Balisa (pu.)-Hindi mapakali
 • Yabag (png.)-Tunog ng habag o yapak
 • Lulan (png.)-Sakay, pasahero
 • Limpak (png.)-Malaking piraso
 • Binagtas (pd.)-Dinaanan
 • Naglisaw (pd.)-Naggala, nagkalat
 • Simboryo (png.)-Pabilog na bubong ng simbahan
 • Bantayog (png.)-Monumento o estatua
 • Nakabubulahaw (pd.)-Ingay nakakaisturbo ng paligid o katahimikan
 • Hungkag (pu.)-Walang alam
 • Kasiki (png)-Panginoon na may kapangyarihan/lupa
 • Magkamayaw (pd.)-Sabay-sabay na hindi maintindihan
 • Paimpit (pa.)-Pigil-tahimik, hindi malakas
 • Pabulaslas (pa.)-Biglang pag-iyak na malakas, pagnguyngoy ng pahiyaw
 • Maselan (pu.)-Sensitibo
 • Sawimpalad (pu.)-Mahirap na tao na ginagamit ng may kapangyarihan
 • Tinutop (pd.)-Hawakan
 • Dagok (png.)-Suntok
 • Borlas (png.)-Panlawit ng damit, panyo, tuwalya, atbp.
 • Niyugyog (pd.)-Kinalog
 • Hitik (pu.)-Maraming bunga o bulaklak and pananim
 • Repekehin (pd.)-Patunugin
 • Nitso (png.)-Butas sa semento na inilalagay ang patay
 • Nagpatibuwal (pd.)-Tinumba
 • Pagpapalahaw (png.)-Pagsisigaw
 • Salimbayan (pd.)-Paghampas malapit sa isang tao o bagay
 • Barandila (png.)-Gabay

Legend:
Png.-Pangngalan
Pd.-Pandiwa
Pu.-Pang-uri
Pa.-Pang-abay

Link1 comment|Leave a comment

Pointers-TE [Aug. 29th, 2006|09:09 pm]
talasalitaan
 1. Kab. 1-15-Noli
 2. Pahayag
 3. Sanhi at Bunga
 4. Damdamin
 5. Tauhan
 6. Talasalitaan
 7. Simbolismo/Isyung Panlipunan
LinkLeave a comment

1ST TERM FILIPINO TALASALITAAN-incomplete [Aug. 29th, 2006|08:47 pm]
talasalitaan

Hallo hallo everyone, here are the talasalitaans for filipino. Please be reminded that we still have to add 4 words. So far there are 26,I'll let you know when those last 4 are up, hopefully by tomorrow. For those that do not understand the abbreviations, there's a legend at the bottom :) Thanks thanks study hard!

Saira Nepo, III-1 Beadle

 • Dampi (pd.)-Magaang paghawak
 • Namamanata (pd.)-Nagdebosyon
 • Kapanalig (png.)-Kasama, kaisa ng paniniwala
 • Balisa (pu.)-Hindi mapakali
 • Yabag (png.)-Tunog ng habag o yapak
 • Lulan (png.)-Sakay, pasahero
 • Limpak (png.)-Malaking piraso
 • Binagtas (pd.)-Dinaanan
 • Naglisaw (pd.)-Naggala, nagkalat
 • Simboryo (png.)-Pabilog na bubong ng simbahan
 • Bantayog (png.)-Monumento o estatua
 • Nakabubulahaw (pd.)-Ingay nakakaisturbo ng paligid o katahimikan
 • Hungkag (pu.)-Walang alam
 • Kasiki (png)-Panginoon na may kapangyarihan/lupa
 • Magkamayaw (pd.)-Sabay-sabay na hindi maintindihan
 • Paimpit (pa.)-Pigil-tahimik, hindi malakas
 • Pabulaslas (pa.)-Biglang pag-iyak na malakas, pagnguyngoy ng pahiyaw
 • Maselan (pu.)-Sensitibo
 • Sawimpalad (pu.)-Mahirap na tao na ginagamit ng may kapangyarihan
 • Tinutop (pd.)-Hawakan
 • Dagok (png.)-Suntok
 • Borlas (png.)-Panlawit ng damit, panyo, tuwalya, atbp.
 • Niyugyog (pd.)-Kinalog
 • Hitik (pu.)-Maraming bunga o bulaklak and pananim
 • Repekehin (pd.)-Patunugin
 • Nitso (png.)-Butas sa semento na inilalagay ang patay

Legend:
Png.-Pangngalan
Pd.-Pandiwa
Pu.-Pang-uri
Pa.-Pang-abay

Link13 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]